Our instruments

Moneeo utvecklar ständigt nya musikinstrument som är unika i sitt slag.
En ständig utveckling av instrumenten är för Moneeo lika viktig som musiken i sig.


thinkinovate2009 lumen_sensors

Lumen sensors

6 st ljussensorer placeras runt musikerna, vilka har ficklampor i händerna. Sensorerna är kopplade till ett interface som via usb förser en dator med sensorernas paramterar. Genom att belysa sensorerna kontrollerar max/msp hur samplingar ska triggas och vilken tonhöjd de tilldelas. Premiärkonsärten skedde på C’est la vie i Madrid. Video på Lumen Sensors finns från ett performance i stora gasklockan i Gävle under konventet Think And Innovate.


motionsynt_konsthallen motionsynt_norberg

Motion synth

Motionsynthen registrerar musikernas rörelser i luften och omvandlar dessa till midi-meddelanden som skickas till en synth. Rörelserna kontrollerar velocity, notnummer och intensitet.Motionsynthen har också använts i konstnärliga sammanhang som tex i performancet ”O” tillsammans med konstnären Noah Ljungberg, samt i det interaktiva konstverket ”Specially For You My Friend”.


militrigg_filmbild

Militrigg

Från början var instrumentet tänkt som ett rytminstrument för två personer. Under arbetets gång utvecklades det dock till att bli ett melodi instrument som spelas av två personer. 20st pads vilka är fästa på fjädrar skapar ett instrument som kräver oerhört mycket repition för att kunna spela tight. Instrumentet består av 4 moduler som var och en har 5st pads. Modulerna ansluts med scsii kabel till en breakoutbox, vilken i sin tur ansluts till valfri triggmodul, i mitt fall en Alesis D4. Triggmodulen ansluts till ljudgenererande synt/sampler.


slapstick_playing slapstick_on_stand

Slapstick

Instrumentet kom till genom en önskan om ett prekussivt instrument med samma rörelsefrihet som en gitarr. Tanken var enkel;
”en lönnstock som förses med 22 st anslagskänsliga gummipads”. I praktiken visade det sig dock bli ett oerhört tidsödande arbete att fräsa ut de 22 st hålen för padsen. Kravet var att ingen kabeldragning eller elektronik skulle synas på stockens utsida, allt skulle döljas i det urfrästa utrymmena. Padsens placering är noga genomtänkt med målsättningen att den ska kunna spelas naturligt av en ordinär slagverkare.Gummipadsen är kopplade till ett SCSII uttag där SCSII kabeln får agera multikabel fram till ett interface som patchar om från SCSII till telekontakter, vilka man matar valfri trummodul med. I normala fall används en Roland td-6 V-drum modul för att trigga och alstra ljuden.


voxoinstru

Voxotron

Grundprincipen för voxotronen är att nyttja rörets egenresonans på samma sätt som en didgeridoo färgar ljudet. Mikrofonen som är fäst vid mynningen förmedlar ljudet från musikern till effektprocessorer som bearbetar ljudet. Från effektprocessorerna förmedlas ljudsignalen vidare till förstärkare och en högtalare som är fäst ca 15 cm in i röret. Röret färgar ljudet som kommer ut från högtalaren och skapar en helt ny klang.


klangspakar

Klangspakar

Idén var att skapa ett musikaliskt interface där man rent fysiskt skulle kunna förflytta sig inuti valda ljudfiler på ett naturligt sätt. Två st joystickar ger en naturlig känsla att förflytta sig och påverka parametrar i realtid.Joystickarna ansluts till en bärbar mac, där ett interface som omvandlar joystickarnas USB signal till midi finns. En specialskriven mjukvara skriven i max/msp genererar en granulärsyntes där musikern förflyttar sig obehindrat i tidsaxeln inom två ljudfiler parallellt och påverkar dess parametrar i realtid.
Klangspakarna används flitigt i Moneeo, men har även fått ett eget stycke skrivet speciellt för det unika insturmentet.


candybox candybox_software

Candybox

Idén var att samla ett antal favoritinstrument i en och samma låda och resultatet blev CandyBox. En del av instrumenten i CandyBoxen är helt analoga, men det finns även ett par som är digitala, genom att kopplas in med USB till en laptop där en specialskriven mjukvara genererar ljuden som styrs från CandyBoxen.CandyBoxen innehåller egenkonstruerade varianter på bla ljuskänslig Theremin, Crackle box, Multieffekt & Grain/loop-tool.